Søg støtte

Søg

Side by side cykel


Donation

Projekt

Handileg for udviklingshæmmede

Gerlev Idrætshøjskole

Denne donation skal bruges til at implementere og forankre metoden HandiLeg, som er et socialt og pædagogisk redskab til at fremme fysisk aktivitet i hverdagslivet for mennesker med udviklingshæmning på bosteder, i institutioner, på værksteder og i aktivitetscentre i danske kommuner. Unge, voksne og ældre med udviklingshæmning er tit en overset gruppe, når der lanceres tiltag til fremme af sundhed. Viden fra forskning i ”det brede sundhedsbegreb” har tydeliggjort, at ensomhed, udsathed, sårbarhed og mangel på venskaber har en negativ påvirkning af den enkeltes livskvalitet. Gerlev har siden 1980'erne arbejdet med den legende tilgang til fysisk aktivitet og socialt samvær for mange forskellige målgrupper heriblandt mennesker med særlige behov. Gerlev har udviklet og afprøvet metoden HandiLeg i samarbejde med flere bosteder, institutioner, værksteder og aktivitetscentre for mennesker med udviklingshæmning. Formålet med projektet er at anvende de gode erfaringer med legen til øget livskvalitet gennem et brugerinddragende aktivitets- og kursusforløb i seks danske kommuner og påvise, at HandiLeg har et stort potentiale som et pædagogisk og socialt redskab i det kommunale professionelle og frivillige sociale- og sundhedsmæssige arbejde. Det er de ansatte og frivillige, som sammen med brugerne uddannes til at stå for aktiviteterne i HandiLeg. Samtidig skal det undersøges, hvilken betydning organisering og de ansattes kompetencer har, for at HandiLeg giver mennesker med udviklingshæmning positive sociale oplevelser og glæde af fysisk aktivitet.

Tildelt støtte

3.180.150 kr.

2017

Modtager

Gerlev Idrætshøjskole

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet