Søg støtte

Søg

To førstehjælpskurser


Donation

Projekt

Hjælp dig selv, hjælp dit barn

Bedre Psykiatri Aalborg

Antallet af børn og unge i psykiatrisk behandling er stigende i Region Nordjylland, og ifølge undersøgelser er de pårørende ofte dybt berørt. Bl.a. viser en undersøgelse fra Bedre Psykiatri Aalborg, at forældre til børn med psykiske lidelser selv kan blive syge af stress og depression eller ende med at blive skilt. Omvendt kan forældre, der inddrages i behandlingen, komme langt bedre igennem forløbet og reducere deres børns risiko for tilbagefald med op til 45 pct. Derfor er det vigtigt for pårørende at have kendskab til, hvordan de selv kan begrænse belastningen i hverdagen, og det kan et tilbud som samtalegrupper og støtte fra en psykolog hjælpe med. Bedre Psykiatri Aalborg har siden 2013 haft gode erfaringer med samtalegrupper ledet af fagprofessionelle. Det tilbud vil de gerne udvide igennem dette projekt med etablering af otte grupper af ca. 10 forældre, som mødes én gang om måneden igennem et år. Grupperne skal foregå på henholdsvis dansk og engelsk, så tilbuddet også favner de mange indvandrerfamilier i området, hvor frekvensen af psykisk sygdom er højere end for etniske danskere. Målet er at klæde de pårørende bedre på til at håndtere stress, respektere egne grænser, begrænse konflikter mellem søskende samt bearbejde skyld og tabu.

Tildelt støtte

178.000 kr.

2015

Modtager

Bedre Psykiatri Aalborg

Region

Nordjylland