Søg støtte

Søg

Indkøb af innowalk


Donation

Projekt

Hjælpemidler til øget trivsel

Autismecenter Vestsjælland

Med donationen kan Autismecenter Vestsjælland indkøbe kommunikations- og sansestimulerende hjælpemidler, som skal gavne personer med autismespektrumforstyrrelser og tilgrænsende diagnoser. Hjælpemidlerne skal gavne de personer, som er uden talesprog eller har kognitive-kommunikative vanskeligheder og derfor har brug for særlig hjælp til at udtrykke sig. Det skal gøre det muligt for dem at involvere sig i uddannelse, arbejde, familie, venner, fritid og i det hele taget blive en del af samfundets mange fællesskaber.

Tildelt støtte

150.000 kr.

2022

Modtager

Autismecenter Vestsjælland

Region

Sjælland

Delmål

Alle med fra start