Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus/livreddende


Donation

Forskningsprojekt

Hjerterehabilitering

Aarhus Universitet

Undersøgelser viser, at der er stor social ulighed indenfor gennemførelse og resultater af hjerterehabilitering. Behandlingen på sygehuset er ofte socialt differentieret, hvorfor Aarhus Universitet tidligere har haft et projekt målrettet dette. Patienter med kort uddannelse og/eller et svagt socialt netværk blev her tilbudt udvidet hjerterehabilitering med flere samtaler, flere tilbud og mere kommunikation mellem primær og sekundær sektor. Et år efter havde socialt udsatte patienter klart bedre resultater på bl.a. kolesterol, blodtryk, mindre overvægt end tilsvarende patienter i perioden 2000-2002. Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet vil nu lave en 10 års opfølgning for at se på antallet af dødsfald, hjerteanfald, træk på sundhedsydelser og lignende. Donationen fra TrygFonden skal gå til færdiggørelse af en protokol, der skal føre til fremtidigt forskningsprojekt.

Tildelt støtte

99.166 kr.

2015

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Lev med kronisk sygdom