Søg støtte

Søg

Mobile hjertestartere


Donation

Projekt

Hunde i retspsykiatrien

Psykiatrisk Center Sankt Hans

På Psykiatrisk Center Sankt Hans behandler man mennesker, som i stedet for fængselsstraf dømmes til behandling. Udover medicinsk behandling støttes patienten i en recovery-proces, der kan motivere til en tilværelse uden kriminalitet. I psykiatrien arbejder man sporadisk med terapihunde, og i udlandet bruges terapihunde i retspsykiatriske patienters recovery-proces. Der findes endnu ikke forskning eller vejledende litteratur på området, og derfor vil Psykiatrisk Center Sankt Hans afprøve forskellige former for terapeutisk samvær, der involverer hunde. Projektet skal afdække, om hundene har en positiv effekt bl.a. på patienternes sindstilstand, sociale kompetencer og motivation.

Tildelt støtte

131.400 kr.

2020

Modtager

Psykiatrisk Center Sankt Hans

Region

Hovedstaden