Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation

Forskningsprojekt

Hurtig rehabilitering efter stroke

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Donationen går til et pilotstudie, der skal afprøve anvendeligheden og effekten af en rehabiliteringsindsats for patienter, der har været indlagt med en mindre blodprop i hjernen og udskrives til eget hjem. Indsatsen begynder allerede på hospitalet og følges op af samtaler med en sygeplejerske over de første tre måneder. Ideen er at skræddersy rådgivningen så patienterne oplever mere tryghed i overgangen fra hospital til hjem, og give patienterne viden og færdigheder, så de selv kan varetage bl.a. medicin og livsstilsændringer. Projektet skal undersøge, hvor godt patienter og pårørende responderer på indsatsen, samt hvordan de oplever den første tid efter udskrivelsen. Indsatsen vil eventuelt kunne erstatte dele af den nuværende udskrivningssamtale.

Tildelt støtte

680.000 kr.

2018

Modtager

Nordsjællands Hospital, Hillerød

Region

Landsdækkende

Delmål

Reager på stroke