Søg støtte

Søg

Redningsveste til roning


Donation

Projekt

Hvidbog Multisygdom i Danmark

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Dette projekt omhandler produktionen af en bog, der vil dokumentere problemstillinger i forhold til at leve med multisygdom. Borgere, der lever med mere end én kronisk sygdom (multisygdom), døjer ofte med nedsat livskvalitet, højere dødelighed og fejlmedicinering, og de bliver ofte kastet rundt i mange dele af sundhedssystemet. Bogen vil give løsningsforslag, der skal gøre det nemmere at være multisyg - både i forhold til dagligdagen, behandling og rehabilitering. Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil sammensætte en forfattergruppe, der vil være ansvarlige for, at bogen vil opfylde publikationens mål. En række fagpersoner og fagpolitikere er blevet bedt om at bidrage til bogen for dermed at sikre bogens faglige og politiske relevans. Det er hensigten, at bogen også skal inspirere til fremtidig forskning og politisk arbejde på området. Det anslås, at cirka 1.2 millioner danskere lever med multisyge - heriblandt er det særligt ældre borgere, der er i risiko.

Tildelt støtte

75.000 kr.

2016

Modtager

Bispebjerg og Frederiksberg Hospital

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Patienten først