Søg støtte

Søg

Sorggrupper på Bornholm


Donation

Projekt

I mødet ligger udviklingen

Aarhus Universitetshospital

Det skønnes, at ADHD findes hos fem pct. af de danske børn, og at Autisme Spektrum Forstyrrelser findes hos én pct. I forbindelse med indlæggelser på Kirurgisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital oplever personalet særlige vanskeligheder med disse børn, som reagerer anderledes end andre børn og nogle gange er indlagt længere end forventet. Børnene er mere sårbare over for smerte, ubehag, ventetid og uro, og ofte er de påvirkede i tiden efter udskrivelsen. Hospitalet ønsker med dette projekt at igangsætte tiltag, der bedst muligt kan hjælpe børnene igennem indlæggelsen. Et samarbejde med Langagerskolen, som er en selvstændig specialskole for elever med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser, skal klæde personalet på til mødet med børnene og give input til at udarbejde materialer, der både kan hjælpe hospitalspersonalet, forældre og bedsteforældre til at begrænse de stressfaktorer, der påvirker børnene. Erfaringerne skal efterfølgende deles i hospitalsvæsenet og med institutioner, der har med ADHD og Autisme Spektrum Forstyrrelser at gøre.

Tildelt støtte

420.184 kr.

2015

Modtager

Aarhus Universitetshospital

Region

Midtjylland

Fokusområde

Mental sundhed