Søg støtte

Søg

Venskaber for pårørende unge


Donation

Forskningsprojekt

Improving math skills: step 1

Aarhus Universitet

Denne donation går til et projekt, der skal afdække den eksisterende viden om, hvordan matematikkundskaber udvikles fra tidlig barndom til voksenliv. Alt for mange unge forlader skolen med utilstrækkelige matematikkundskaber til at klare sig videre i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet. Da matematikkundskaber er tæt forbundet med karrieremuligheder senere i livet, kan et ringe niveau af matematikegenskaber hæmme den enkeltes mulighed for at trives og udleve sit potentiale igennem livet. Man ved allerede, at den enkeltes matematikkundskaber sandsynligvis er en kombination af genetiske forudsætninger og læringsbetingelser i opvæksten, men præcis hvordan sammenhængen er, ved man mindre om. Forskerne vil derfor gennem et omfattende litteraturstudie afdække viden om sammenhænge mellem matematikkundskaber og forældres uddannelsesbaggrund samt undersøge, hvordan matematikkundskaber kan udvikles, og hvilke miljøer i opvæksten der spiller de vigtigste roller. Målet på sigt er at kunne udvikle og igangsætte indsatser, som kan hjælpe til at forbedre børn og unges matematikkundskaber.

Tildelt støtte

500.000 kr.

2021

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start