Søg støtte

Søg

FitforKids - Børneovervægt


Donation

Projekt

Indkøb af duocykel med udstyr

Plejecenteret Lærkegaarden

Plejecenter Lærkegaard i Herlev har otte boliger til demente borgere, 40 almindelige plejeboliger og 16 midlertidige pladser. Plejecentret vil gerne have mulighed for, at centrets beboere kan blive mere fysisk aktive i hverdagen og samtidig får mulighed for at komme ud i naturen og føle glæden ved at opleve noget sammen med andre. Centret vil derfor gerne anskaffe en duocykel, der har plads til en plejehjemsbeboer og en ansat, frivillig eller pårørende. Det er også meningen, at projektet skal annonceres, så plejecenteret kan tiltrække frivillige til at køre med beboerne.

Tildelt støtte

45.000 kr.

2015

Modtager

Plejecenteret Lærkegaarden

Region

Hovedstaden

Fokusområde

En plads i fællesskabet