Søg støtte

Søg

FBU ForældreStøtte


Donation

Projekt

Indkøb af genoptræningsudstyr

Scleroseforeningen

Der er i dag mindst 13.500 danskere, der lever med sclerose. Sclerose er en uhelbredelig og ofte stærkt invaliderende sygdom, som angriber og ødelægger hjernen. Den er kendetegnet ved at være i konstant udvikling med et uforudsigeligt sygdomsforløb. Scleroseforeningen driver landets to eneste sclerosehospitaler i henholdsvis Haslev og Ry. Hospitalerne tilbyder individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb af 3-5 ugers varighed med fokus på træning, kost, hjælpemidler og medicinering. Formålet med dette projekt er at gøre sclerosepatienter mere selvhjulpne i dagligdagen efter de er blevet udskrevet. Til det formål vil patientforeningen anskaffe to maskiner som træner henholdsvis ryg/mave og ben. Træningen vil kunne forbedre patienternes balance og gangfunktion, indtil de vil kunne komme på genoptræningsophold.

Tildelt støtte

97.625 kr.

2015

Modtager

Scleroseforeningen

Region

Landsdækkende