Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Indkøb af idrætstøj

Bornholmske Flygtningevenner

Bornholm har det seneste år modtaget mange flygtninge. Foreningen Bornholmske Flygtningevenner arbejder for at fremme integrationen og trivslen blandt flygtningene på øen. Dette projekt omhandler indkøb af idrætstøj til disse flygtninge for hermed at opfordre dem til at melde sig ind i idrætsforeninger. Deltagelsen i en idrætsforening kan give flygtningene et socialt netværk, hjælpe dem til at lære dansk og øge deres generelle sundhed.

Tildelt støtte

10.000 kr.

2015

Modtager

Bornholmske Flygtningevenner

Region

Hovedstaden