Søg støtte

Søg

TUBA – lindring ved senfølger af opvækst med alkohol


Donation

Projekt

Inklusion via resursetænkning

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 2017. Dette skaber muligheden for, at eksperimentere og udvikle nye metoder til inklusion af udsatte borgere i fællesskabsskabende aktiviteter. Aarhus2017 har 350 projekter, som de leverer frivilligstøtte til i relation til rollen som Europæisk Kulturhovedstad. Projektet FRIVILLIGHED FOR ALLE har til formål at inddrage personer, der traditionelt set bliver betragtet som ressourcesvage, i frivilligt kulturarbejde, der skal føre til integrationen af disse borgere i samfundet. Det er forhåbningen, at deltagerne efterfølgende vil fortsætte i det frivillige arbejde, og derigennem blive en del af et positivt fællesskab. Projektet foregår i samarbejde med Røde Kors Asylafdeling, Kommunerne i Region Midtjylland, beboerforeninger, jobcentre og Dansk Handicapforbund.

Tildelt støtte

1.000.000 kr.

2016

Modtager

Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Region

Midtjylland