Søg støtte

Søg

Resuscitation Academy Denmark


Donation

Projekt

Inkontinent indvandrer app.

Næstved Sygehus

Inkontinens rammer hver tredje kvinde under og efter graviditet. Mange af kvinderne skammer sig over inkontinensen og fortæller hverken deres nærmeste eller lægen om problemet. Der er indikationer på, at inkontinens forekommer hyppigere blandt kvinder med anden etnisk baggrund end dansk end blandt etniske danskere, og at problemet er større i førstnævnte gruppe, fordi det her er særligt tabuiseret. Inkontinens kan imidlertid forebygges og behandles ved bækkenbundstræning og vægttab, men til fødselsforberedelse og efterfødselskurser, hvor der oplyses herom, deltager kun få kvinder med anden etnisk baggrund end dansk. En ny måde at forsøge at nå denne målgruppe er ved hjælp af en smartphoneapplikation. Foreløbige tests af en demoversion blandt gravide indvandrerkvinder har vist positive resultater. Interessen blandt kvinderne er stor, og app’en ser ud til at kunne overvinde mulige barrierer som fx sprog, tabu og manglende evner til at forstå skriftligt informationsmateriale. Dette projekt har derfor til formål at færdigudvikle app’en, der desuden med få justeringer vil kunne anvendes af alle gravide og specielt være relevant for andre udsatte grupper.

Tildelt støtte

332.512 kr.

2014

Modtager

Næstved Sygehus

Region

Sjælland

Fokusområde

En plads i fællesskabet