Søg støtte

Søg

At cykle i det fri (cykler og cykelhjelme)


Donation

Projekt

Integration på virksomheden

Tænketanken Cevea

Indvandrere og flygtninge er en udsat gruppe på det danske arbejdsmarked og i øget risiko for social eksklusion. Langt hovedparten af alle flygtninge fra ikke-vestlige lande har ingen formel godkendt uddannelse, og politiske analyser viser, at danske kommuner har svært ved at få nydanskere i arbejde. Tænketanken Cevea har stor erfaring med analyse- og dokumentationsarbejde på beskæftigelsesområdet med et særligt fokus på ulighed. Med denne donation ønsker Cevea i samarbejde med Foreningen Nydansker at skabe et vidensbaseret grundlag for at udvikle en beskæftigelsesrettet integrationsindsats i Danmark. Dette projekt omhandler derfor en afdækning af den kommunale indsats i Region Hovedstaden og en identificering af best practice med det formål at forbedre kommunikationen mellem kommune og virksomhed ved virksomhedspraktik for nydanskere. Projektet skal køre over et år og munde ud i en endelig rapport, som vil blive præsenteret på en konference. Alle 29 kommuner i regionen vil indgå.

Tildelt støtte

700.000 kr.

2017

Modtager

Tænketanken Cevea

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle