Søg støtte

Søg

Brandbekæmpelseskursus


Donation

Forskningsprojekt

Internetbehandling af angst

Aarhus Universitet

Angstlidelser er udbredte blandt børn og unge, og denne donation går til at pilotteste internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (I-KAT) med automatiseret tilbagemelding for 13-17-årige samt til at overføre det australske program ChilledOut Online til en dansk it-platform. Effekten af den automatiserede tilbagemelding skal sammenlignes med terapeutbaseret tilbagemelding. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling af angstlidelser hos børn og unge, men meget få modtager i praksis en sådan behandling, og der savnes viden om værdien af I-KAT med automatiseret tilbagemelding. I-KAT med automatiseret tilbagemelding vil være billigere og lettere at implementere og kunne udbredes til flere end I-KAT med en terapeutbaseret tilbagemelding til unge med angstlidelser.

Tildelt støtte

987.816 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende