Søg støtte

Søg

Fra ensom til aktiv


Donation

Forskningsprojekt

Internetbehandling af angst

Aarhus Universitet

Angstlidelser er udbredte blandt børn og unge, og denne donation går til at pilotteste internetbaseret kognitiv adfærdsterapi (I-KAT) med automatiseret tilbagemelding for 13-17-årige samt til at overføre det australske program ChilledOut Online til en dansk it-platform. Effekten af den automatiserede tilbagemelding skal sammenlignes med terapeutbaseret tilbagemelding. Kognitiv adfærdsterapi er en effektiv behandling af angstlidelser hos børn og unge, men meget få modtager i praksis en sådan behandling, og der savnes viden om værdien af I-KAT med automatiseret tilbagemelding. I-KAT med automatiseret tilbagemelding vil være billigere og lettere at implementere og kunne udbredes til flere end I-KAT med en terapeutbaseret tilbagemelding til unge med angstlidelser.

Tildelt støtte

987.816 kr.

2019

Modtager

Aarhus Universitet

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed