Søg støtte

Søg

Nye stole til basket holdet


Donation

Projekt

ITundervisning for svagtseende

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Omkring 5.000 borgere i de fynske kommuner, hvoraf langt de fleste er over 75 år gamle, har en svær synsnedsættelse. For at denne gruppe borgere kan bruge nye IT-løsninger som fx e-boks og borger.dk, har de brug for IT-undervisning, som tager højde for deres alder og synshandicap. Med denne donation vil Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi udvikle nyt undervisningsmateriale målrettet svagtseende ældre. Centret har tidligere med stor succes gennemført et lignende projekt, også støttet af TrygFonden, med fokus på iPad-undervisning til svagtseende ældre. Projektet ventes at løbe over et år.

Tildelt støtte

527.000 kr.

2016

Modtager

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi

Region

Syddanmark

Fokusområde

En plads i fællesskabet