Søg støtte

Søg

Brandbekæmpelse


Donation

Projekt

Jeg kan godt

Vibenshus Skole

Vibenshus Skole oplever ofte, at børn fra ressourcesvage hjem klarer sig dårligere i skolen end andre elever. Skolen ønsker som supplement til andre støtteforanstaltninger at etablere samtalegrupper for de yngste skolebørn, der har personlige problemstillinger, som kan påvirke deres skoleforløb. Skolen har omkring 300 elever mellem børnehaveklassen og 3. klasse, hvoraf 33-55 vurderes at kunne få gavn af et samtaleforløb. Donationen skal bruges til forplejning, udflugter og diverse aktiviteter.

Tildelt støtte

8.000 kr.

2017

Modtager

Vibenshus Skole

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start