Søg støtte

Søg

K44 - Trygt Byrum


Donation

Projekt

K44 - Trygt Byrum

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Indre Nørrebro har ry for at være præget af voldelige og kriminelle grupperinger, bl.a. i form af bandeaktivitet. Bandeaktiviteten kan for nogle unge virke som et tiltrækkende fællesskab, særligt hvis de ser større muligheder for at avancere her end i det omgivende samfund. K44 – Trygt Byrum er et samarbejde mellem Kulturhuset Kapelvej, Gadepulsen, Murergården og Kenneth Balfelt Team. K44 har et produktionskøkken, en café og en tilhørende baggård med værkstedsskure. Flere unge i området har fritidsjob i K44, og der tilbydes derudover en række kulturaktiviteter. K44 er således et sted, der tilbyder et attraktivt fællesskab som alternativ til det destruktive gade- og bandeliv for områdets unge. Denne donation skal gå til at udvide igangværende og etablere nye aktiviteter og tilbud i K44. Aktiviteterne skal tilsammen sikre en helhedsorienteret indsats for hele familien, der skal øge deltagernes muligheder i samfundet. Aktiviteterne omfatter bl.a. udvikling af et gårdrum, debatarrangementer, årgangsfester, fællesspisninger samt involvering af mødre til projektet ”Aktive drenge”, der handler om at aktivere teenagedrenge, som befinder sig i gademiljøet. Derudover ønsker K44 at etablere en aktivitetspulje, som skal gøre det muligt for de unge at søge om støtte til afholdelse af kulturaktiviteter, som de selv finder på. Projektet løber frem til december 2019.

Tildelt støtte

690.000 kr.

2017

Modtager

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Region

Hovedstaden

Delmål

Klar til livet