Søg støtte

Søg

Selvevaluering

K44 - Trygt Byrum

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Om donationen

Indre Nørrebro har ry for at være præget af voldelige og kriminelle grupperinger, bl.a. i form af bandeaktivitet. Bandeaktiviteten kan for nogle unge virke som et tiltrækkende fællesskab, særligt hvis de ser større muligheder for at avancere her end i det omgivende samfund. K44 – Trygt Byrum er et samarbejde mellem Kulturhuset Kapelvej, Gadepulsen, Murergården og Kenneth Balfelt Team. K44 har et produktionskøkken, en café og en tilhørende baggård med værkstedsskure. Flere unge i området har fritidsjob i K44, og der tilbydes derudover en række kulturaktiviteter. K44 er således et sted, der tilbyder et attraktivt fællesskab som alternativ til det destruktive gade- og bandeliv for områdets unge. Denne donation skal gå til at udvide igangværende og etablere nye aktiviteter og tilbud i K44. Aktiviteterne skal tilsammen sikre en helhedsorienteret indsats for hele familien, der skal øge deltagernes muligheder i samfundet. Aktiviteterne omfatter bl.a. udvikling af et gårdrum, debatarrangementer, årgangsfester, fællesspisninger samt involvering af mødre til projektet ”Aktive drenge”, der handler om at aktivere teenagedrenge, som befinder sig i gademiljøet. Derudover ønsker K44 at etablere en aktivitetspulje, som skal gøre det muligt for de unge at søge om støtte til afholdelse af kulturaktiviteter, som de selv finder på. Projektet løber frem til december 2019.
Region
Hovedstaden
Type
Projekt
Modtager
Kultur- og Fritidsforvaltningen
Støttet beløb
690.000 kr., år 2017
Delmål
Klar til livet

Donationsmodatagerens egen vurdering af effekten af donationen

Målgruppen

Børn, Unge

Forankring

I hvor høj grad er I lykkedes med at forankre projektet?

I meget høj grad I meget ringe grad
Unge indsatsen er nu forankret som en del af vores lokalt sociale strategi i Blågården, under KFF. I forankrings strategien har Gadepulsen (SOF) været en stor spiller via indsatsen 'Mødre', og vi fortsætter med det tætte samarbejde fremover. De fleste af de unge har fået jobs eller er i gang med uddannelse. Flere er rekrutteret via K44, andre har brugt indsatsen som løfte stang. Ud af de oprindelige 19 i kernegruppen er 12 tilbage, og 8 nye kommet til. Vi arbejder med en forbedret version 2.0.

Mål

I hvor høj grad blev målet med jeres projekt indfriet?

I meget høj grad I meget ringe grad
I vores bevilling, fik vi ikke tildelt midler til den store unge indsats, som nærværende evaluering beder om resultater af. Jeg har derfor valgt at uploade et dokument, der evaluerer den konkrete indsats for 'Mødre' pkt. F, i et nogenlunde tilsvarende format. Ikke desto mindre gik vi igang med unge-indsatsen for ingen eller egne midler, og resultaterne af denne indsats vil jeg gerne dele med jer. Derfor er skemaet/formularen målrettet den store brede unge indsats uden Tryg-midler.

Aktiviteter

I hvor høj grad var de valgte aktiviteter de rigtige til at nå jeres mål?

I meget høj grad I meget ringe grad
Da vi ingen midler havde, valgte vi at etablere en forening, sådan at de unge kunne søge midler til primært pkt. B, C og E. Foreningen skaffede midler via fonde og puljer, juletræssalg, events og fester. Kriterier for brug af midlerne blev vi enige om, igennem værdi diskussioner. Der var enorm læring i disse diskussioner. Vi kunne med fordel have haft flere kapable og dedikerede voksne med i indsatsen, da unge gruppen voksede sig større, end der reelt set var ressourcer til.

Delmål

Klar til livet

Et godt fysisk og mentalt helbred er en grundlæggende forudsætning for børn og unges trivsel og muligheder for at udfolde deres potentiale. Vi vil arbejde for børn og unges mentale trivsel og gode relationer i de tidlige år, at børn og unge ikke bruger tobak, at de drikker mindre alkohol, bevæger sig og sover tilstrækkeligt og er med i fællesskaber.Mere om vores fokusområde Klar til livet