Søg støtte

Søg

Førstehjælp på vandet


Donation

Projekt

Klar til samtalen - I god tid!

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Denne donation skal bruges til at udarbejde et sæt klare anbefalinger til sundhedsvæsenet, så alle patienter med uhelbredelige, livstruende sygdomme tilbydes samtaler om, hvordan de ønsker at leve deres sidste tid og undgå overbehandling. Den sidste tid i et menneskes liv er ikke altid fredfyldt og afklaret. Danske tal viser, at selvom kun 5 pct. ønsker at dø på et hospital, dør knap halvdelen netop der, mens kun 43 pct. dør i eget hjem og på plejehjem, og nogle gennemgår behandling, som ikke er ønsket. Projektet skal medvirke til, at sundhedspersonale rutinemæssigt tilbyder patienterne – særligt de ældste og de mest syge - samtaler om den sidste levetid og behandlingsmulighederne, så de kan træffe bevidste valg om ønsket behandlingsniveau. Der er kun få steder i sundhedssektoren rutiner for det. Det resulterer i, at der ofte for sent skiftes fra behandling med helbredende sigte til lindrende behandling. Projektet skal udmøntes i en række anbefalinger til god dansk praksis og sikre et overblik over og opsamling af gode initiativer i sundhedsvæsenet, hvor der er udviklet politikker, retningslinjer og/eller metoder til systematiske samtaler med alvorligt syge patienter om den sidste levetid.

Tildelt støtte

1.719.000 kr.

2017

Modtager

Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Region

Landsdækkende

Delmål

Et godt liv som pårørende