Søg støtte

Søg

Fra ensom til aktiv


Donation

Forskningsprojekt

Kognitiv gruppeterapi - kan én variant bruges til flere diagnoser?

Københavns Universitet og Psykiatrien Slagelse

Dette projekt skal undersøge, om man kan bruge en standardversion af kognitiv gruppeterapi i en gruppe bestående af personer med flere forskellige diagnoser. Adfærdsterapi går ud på påvirke følelser, adfærd og kroppens fysiske stressreaktioner i en positiv retning ved at arbejde systematisk med de tanker, der opstår i bestemte situationer. I dag skal hver terapeut behandle forskellige diagnoser og én patient ad gangen, hvilket er dyrt og tidskrævende. Dette projekt skal derfor afprøve en generisk variation af kognitiv terapi anvendt på en gruppe med forskellige diagnoser. Der er tidligere med støtte fra TrygFonden blevet gennemført et mindre pilotstudie, der viste lovende resultater i form af færre symptomer. Projektet gennemføres som et lodtrækningsforsøg med 105 patienter fra tre af landets toneangivende distriktspsykiatrier. En kontrolgruppe af tilsvarende størrelse deltager i regionspsykiatriens almindelige diagnosespecifikke gruppeterapi. Giver den nye terapiform mindst lige så gode resultater som den nuværende og diagnosespecifikke, vil regionsklinikkerne kunne reducere sine ventetider til behandling betydeligt, ligesom behandlingskvaliteten vil kunne blive bedre, idet terapeuterne alene skal bruge én manual og én tilgang uanset patienternes diagnoser.

Tildelt støtte

4.524.229 kr.

2016

Modtager

Københavns Universitet og Psykiatrien Slagelse

Region

Landsdækkende

Fokusområde

Mental sundhed