Søg støtte

Søg

Cykling uden alder


Donation

Forskningsprojekt

Kontekst for bevægelsesdata

Syddansk Universitet

Donationen går til at videreudvikle en metode til at indsamle data om bevægelse ved hjælp af accelerometre og GPS, samt gøre metoden tilgængelig for andre. Valide data er afgørende for at give sundhedsmyndigheder, organisationer og fagfolk de bedste forudsætninger for at tilrettelægge en koordineret indsats mod fysisk inaktivitet i befolkningen. Forskerne vil derfor udvikle en metode, hvor man ved hjælp af accelerometre og GPS-data kan se, om den daglige bevægelse primært sker i hjemmet, på arbejde, i skole og institution eller under transport. Metoden vil også gøre det muligt at danne ’bevægelsesprofiler’, som viser, hvor meget aktivitet der foregår i hvilken kontekst for forskellige aldersgrupper og jobtyper. Bevægelsesprofilerne kan afdække, hvor der er potentialer for mere aktivitet, og den viden kan anvendes i fremtidige indsatser til at skabe øget bevægelse blandt bestemte befolkningsgrupper.

Tildelt støtte

990.675 kr.

2021

Modtager

Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet