Søg støtte

Søg

Redningsveste


Donation

Projekt

Kortfilm/kampagne - Ida 2 og 3

TUBA Danmark

Denne donation går til produktion af film og undervisningsmateriale, der viser, hvordan alkohol- og stofmisbrug i en familie opleves fra børnenes perspektiv. Ifølge Sundhedsstyrelsen vokser 122.000 børn op i familier med misbrug. Mange børn får ikke den hjælp, de har brug for, og kan som voksne have udfordringer som lavt selvværd, PTSD-symptomer og problemer med at passe uddannelse eller arbejde. TUBA har tidligere produceret en kortfilm, der medførte en stigning i nyhenvendelser på mere end 30 pct., og som TUBAs terapeuter benytter til at påbegynde samtaler. Med denne nye donation vil TUBA producere to nye kortfilm for ældre børn og unge. Filmene skal bidrage til et øget fokus på en overset gruppe og vise, hvordan det opleves at bære sin opvækst med sig ind i ungdomslivet og voksenlivet. Fortællingerne vil tage udgangspunkt i de mange erfaringer, som TUBAs unge har med at håndtere senfølger fra deres opvækst, fx når de ønsker at blive forældre, men mangler rollemodeller fra egen barndom og oplever bekymringen for at reproducere deres forældres svigt. Filmene skal bidrage til at bryde det store tabu, der omgærder det at vokse op i en familie med misbrug.

Tildelt støtte

1.770.000 kr.

2020

Modtager

TUBA Danmark

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start