Søg støtte

Søg

Et praksisnært PPR


Donation

Projekt

Kulturelle oplevelser tæt på

Frivilligforeningen Hvissinge Venner

Frivilligforeningen Hvissinge Venner arrangerer aktiviteter for borgerne på Ældrecenter Hvissinge og stedets dagcentergæster. Med donationen kan der i det kommende år arrangeres foredrag, musikalske oplevelser, danseshows og teaterforestillinger samt andre aktiviteter, som de ældre og deres pårørende kan mødes om og få nogle fælles gode oplevelser.

Tildelt støtte

47.000 kr.

2023

Modtager

Frivilligforeningen Hvissinge Venner

Region

Hovedstaden

Delmål

Flere gode leveår