Søg støtte

Søg

Demensvenlig Have


Donation

Projekt

Kvalificere og udbrede

Landsforeningen Skolens Venner

Midlerne skal bruges til et toårigt projekt, der skal kvalificere og udbrede ordningen med skolevenner på landsplan. Landsforeningen Skolens Venner er en forening af frivillige, fortrinsvis ældre borgere, der hjælper til i en skoleklasse et par timer om ugen for at fremme særligt de svage elevers læring. Samarbejdet sker under lærerens pædagogiske ansvar. Landsforeningen samarbejder med skolens parter: Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen, Danske Skolelever og Forældre og Skole. Folkeskolen har fortsat vanskeligheder med at løse målsætningen om, at 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse, og samtidig har folkeskolereformen medført en stigende interesse i kommunerne for at anvende frivillige i folkeskolen. Landsforeningen har i dag lokalafdelinger i seks kommuner og udgøres af i alt cirka 80 skolevenner. Landsforeningen ønsker gennem indsamling af viden og praksis at skabe grundlag for, at ordningen bliver til mest mulig gavn for eleverne gennem en positiv kontakt mellem folkeskolen og de frivillige.

Tildelt støtte

1.141.000 kr.

2017

Modtager

Landsforeningen Skolens Venner

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start