Søg støtte

Søg

Samtale- og telefonrådgivning


Donation

Forskningsprojekt

Kvalitet af telefonvisitation

Forskningsenheden for Almen Praksis

Denne donation går til en undersøgelse af, hvor ofte patienter, der afsluttes telefonisk af lægevagt eller 1813, efterfølgende indlægges eller dør inden for kort tid, og hvor ofte patienterne efter afsluttet forløb igen retter henvendelse til lægevagt eller til 1813. Forskningsprojektet skal sammenligne disse hændelser på tværs af organisationer og vil bygge på data fra 1813 i Region Hovedstaden (visitation ved sygeplejersker eller læger med forskellige medicinske specialer) og fra lægevagten i de øvrige regioner (visitation ved almenmedicinere i lægevagten). Det skal samtidig undersøges, om misforståelser opstår ved særlige patient- eller henvendelsestyper.

Tildelt støtte

936.997 kr.

2019

Modtager

Forskningsenheden for Almen Praksis

Region

Landsdækkende