Søg støtte

Søg

Moving hands, moving minds


Donation

Forskningsprojekt

Kvalitetsudvikling og effekt-evaluering af politiets Konfliktråd

Aarhus University

Denne donation skal bruges til en evaluering af henholdsvis Politiets Konfliktråds metode til at afvikle møder mellem ofre og gerningspersoner og den internationale model ”Restorative Justice Conferences”. Hvert år afvikles der i Danmark omkring 600 konfliktråd, som er organiseret af politiet. Konfliktråd er et supplement til det traditionelle retssystem, der skal give ofre og gerningspersoner mulighed for at mødes under ordnede forhold og diskutere, hvad der skete. På møderne får ofret mulighed for at fortælle om den skade, som den kriminelle handling har forvoldt, og gerningspersonen får mulighed for at tage ansvar for sine handlinger. Målet er, at forsoning kan hjælpe begge parter videre i livet. Nogle undersøgelser viser dog, at både ofre og gerningspersoner kan føle sig presset ind i nogle bestemte roller og dertilhørende udtalelser. Formålet med projektet er derfor at sammenligne den danske og den internationale model for at finde den mest effektive metode til at sikre ofrets tarv og forhindre gerningspersonen i at begå mere kriminalitet.

Tildelt støtte

5.250.632 kr.

2017

Modtager

Aarhus University

Region

Landsdækkende