Søg støtte

Søg

Sikkerhed på NEPTUN af Marstal


Donation

Projekt

Kvisten i Hovedstaden

Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb

Undersøgelser viser, at 10-12 pct. af den danske befolkning har været udsat for seksuelle overgreb – 2/3 af disse er kvinder. Dertil kommer et større mørketal, hvor overgrebene ikke er blevet indberettet. Socialministeriet skønner, at op til 80 pct. af personer, der bliver udsat for seksuelle overgreb, efterfølgende har brug for behandling, hvilket mange ikke får. Senfølgerne efter seksuelle overgreb er bl.a. PTSD, depression, spiseforstyrrelser, angst, stress og social fobi. En stor del af gruppen ender med at have en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet, og de er i højere grad præget af langvarige sygemeldinger. Kvisten er en forening, der laver frivilligt, socialt arbejde i form af terapi og rådgivning til mennesker, der har været udsat for seksuelle overgreb. Kvisten har gode erfaringer med at hjælpe både kvinder og mænd i arbejde, uddannelse og ind i sociale fællesskaber. Denne donation gør det muligt at hjælpe endnu flere personer med senfølger efter seksuelle overgreb i Hovedstaden. Projektets mål er at rekruttere 10 yderligere frivillige terapeuter og tilbyde behandling til 90 borgere i Hovedstaden med senfølger.

Tildelt støtte

1.100.000 kr.

2018

Modtager

Kvisten - terapi til ofre for seksuelle overgreb

Region

Hovedstaden

Delmål

Fællesskaber for alle