Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus og hjertestarter


Donation

Projekt

Lær om sorg

Kræftens Bekæmpelse

Donationen går til projektet ”Lær om sorg”, der omfatter udvikling af en undervisningshjemmeside målrettet grundskolens mellemtrin (3.-6. årgang). En forudsætning for, at børn i sorg ikke står alene, er, at omgivelserne har indsigt i, hvad sorg er, og hvordan den kan komme til udtryk. Undervisere skal derfor klædes på til at tale om følelser og sorg. Tabet af en forælder i barndommen har vidtrækkende konsekvenser, fx har et barn, der mister en forælder, dårligere udsigt til at tage en uddannelse end sine jævnaldrende.

Tildelt støtte

401.250 kr.

2018

Modtager

Kræftens Bekæmpelse

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start