Søg støtte

Søg

Fladskærms tv


Donation

Projekt

LFL & OK - sammen om læring!

Lær for Livet

I 2020 igangsatte Lær for Livet i samarbejde med Odsherred Kommune projektet ”Løft af udsatte børns læring”. Lær for Livet er et læringsprogram, der støtter børn og unge i deres læring og udvikling, så flere bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Børnene er med i Lær for Livet i seks år, hvor de kommer på camps, får en frivillig mentor, og Lær for Livet bygger derudover bro til barnets hjem og skole. De foreløbige resultater viser, at otte ud af ti børn, der gennemfører Lær for Livets program, består folkeskolens afgangsprøve. Indsatsen i Odsherred har omfattet 15 udsatte hjemmeboende børn, og denne donation går til at videreudvikle og afprøve indsatsen med endnu flere børn. Fokus vil fortsat være på styrkede metoder til at støtte op om læringsmiljøet hjemme og i skolen samt videreudvikling af brobygningsindsatsen, bl.a. til børnenes fritidsliv, da det har vist sig, at mange af de deltagende børn står uden for det etablerede fritids- og foreningsliv.

Tildelt støtte

975.000 kr.

2021

Modtager

Lær for Livet

Region

Sjælland

Delmål

Parat til uddannelse