Søg støtte

Søg

Ny familiebesøgslejlighed


Donation

Projekt

LivaRehab: Tryg ungdom

LIVa: Forening mod skadevirkninger af prostitution

Dette projekt har til formål at hjælpe unge mellem 18 og 30 år, der som følge af oplevelser med prostitution og seksuelle overgreb har svære sociale problemer. De unge slås bl.a. med misbrug, hjemløshed, social isolation samt fysiske og psykiske skader. Projektet vil tilbyde de unge gratis rådgivning og støtte samt individuelt tilrettelagte behandlingsforløb, der bl.a. inkluderer psykologbehandling alene eller i grupper. I København findes et lignende tilbud, men afstanden til hovedstaden afholder mange unge fra det sydlige Sjælland fra at søge hjælp. Dette projekt har derfor base i Vordingborg og er målrettet unge fra hele Region Sydsjælland.

Tildelt støtte

1.544.000 kr.

2015

Modtager

LIVa: Forening mod skadevirkninger af prostitution

Region

Sjælland

Fokusområde

En plads i fællesskabet