Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Livredning i frivillige rammer

Cold Hawaii Kystlivredderklub

For at udbrede kendskabet til livredning og førstehjælp ønsker Cold Hawaii Kystlivredderklub at etablere et uddannelsestilbud, hvor deltagerne får indblik i førstehjælp og hovedopgaverne som livredder. Efter undervisningsforløbet vil deltagerne have mulighed for at tage livredderprøven, der giver adgang til at søge ind i livredningstjenesterne. Forløbene vil både bestå i fast træning kombineret med undervisning i førstehjælp og livredning. Klubben vil endvidere afholde livredder-sommerlejre for børn i alderen 8-16 år, hvor børnene over en uge vil lære om badesikkerhed og førstehjælp. Denne donation går til etablering af tilbuddet. I alt forventes 200 personer at deltage i aktiviteterne.

Tildelt støtte

50.000 kr.

2017

Modtager

Cold Hawaii Kystlivredderklub

Region

Nordjylland

Delmål

Respekt for vand