Søg støtte

Søg

Førstehjælpskurser i Huset-KBH


Donation

Projekt

Livskvalitet for demente

OK-Huset Gurli Vibeke

OK-Husene Gurli Vibeke og Dyruphus er selvejende institutioner med tilknytning til OK Fonden. Der bor henholdsvis 26 og 27 borgere med moderat til svær demens på hjemmene, og de har som følge af deres sygdom tendens til social isolation, udadreagerende adfærd og depression. Det ene plejehjem har haft gode erfaringer med besøg fra demensklovnen Lulu, der spreder glæde blandt beboerne. Demensklovnen møder beboerne på deres kognitive niveau uafhængig af sproglige færdigheder, og det giver dem følelsen af at blive set, hørt og forstået. Denne donation går til, at begge plejecentre kan få besøg fire timer om ugen af demensklovnen, hvor personalet samtidig skal tillære sig nogle af de værktøjer, som klovnen gør brug af.

Tildelt støtte

75.000 kr.

2018

Modtager

OK-Huset Gurli Vibeke

Region

Syddanmark