Søg støtte

Søg

En at følges med - medvandring


Donation

Projekt

LOCOmotivet Uddannelsesweekend

LOCOmotivet

LOCOmotivet er en non-profit organisation, som drives af frivillige medicin- og psykologistuderende ved Aarhus Universitet. De vil gennem inddragende undervisning i Region Midtjyllands 7.-10. klasser og ved specialarrangementer på regionens gymnasier oplyse om og afstigmatisere psykisk sygdom. I den forbindelse har foreningen indgået en aftale med EN AF OS-kampagnen, som sørger for at informere skolerne om tilbuddet om besøgene. For at klæde underviserne godt på til at møde eleverne, arrangerer LOCOmotivet hvert år en weekendtur, hvor der er workshops og ”ryste sammen-aktiviteter” for de frivillige undervisere. I 2016 vil der foruden de faglige indslag komme besøg af foreningens ambassadører, som er unge, der selv har været ramt af psykisk sygdom, og som vil fortælle om deres oplevelser med sygdommen.

Tildelt støtte

16.250 kr.

2015

Modtager

LOCOmotivet

Region

Midtjylland