Søg støtte

Søg

Førstehjælpskursus


Donation

Projekt

Løft af udsatte børns læring

Lær for Livet

Lær for Livet er et langsigtet og helhedsorienteret program for udsatte børn, der er mellem 9 og 13 år, når de begynder i programmet. I løbet af programmet, der varer i seks år, kommer børnene på flere camps, får tilknyttet en frivillig mentor og får styrket deres læringsmiljø i hjemmet. Indsatsen har til formål at styrke børnene både fagligt, socialt og personligt, så de bliver bedre rustet til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Denne donation skal bruges til at videreudvikle Lær for Livets program, så det matcher børn med sociale foranstaltninger fra kommunen. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Lær for Livet og Odsherred Kommune, hvor 15 børn med sociale foranstaltninger vil deltage i det seksårige læringsprogram. Sideløbende med, at børnene deltager i det eksisterende program, vil de to parter udvikle og teste tre nye indsatser, der har fokus på dels at styrke børnenes hjemmelæringsmiljø og dels at bygge stærkere bro mellem skole, hjem og læringsprogram. Et resultat af indsatsen forventes også at være, at børnene får større mod på og lyst til at gå i skole og på sigt får stærkere netværk til andre børn og voksne og i højere grad bliver en del af et fællesskab. Efter endt projektperiode er det planen at udbrede de virksomme indsatser til Lær for Livets øvrige samarbejdskommuner landet over.

Tildelt støtte

975.000 kr.

2020

Modtager

Lær for Livet

Region

Sjælland

Fokusområde

En chance i livet