Søg støtte

Søg

Førstehjælp


Donation

Projekt

Lyd på

Roskilde Synger

Forskning viser, at sang kan have en positiv effekt på angst, humør og lysten til at være social. Med denne donation vil Sangkraftcentret Roskilde Synger i samarbejde med Center for Socialpsykiatri og Center for Handicap derfor afprøve sang i psykiatrien med det formål at forbedre den mentale sundhed hos psykisk sårbare og handicappede borgere. Kernen i projektet er oplæring af fem medarbejdere fra Socialpsykiatrien i Roskilde Kommune i at bruge sang som et redskab i kontakten med psykisk sårbare borgere. Der arbejdes i hold á 8-15 borgere, hvor to sangkonsulenter tilknyttes hvert hold. Undervisningen strækker sig over to blokke á 15 uger, hvorefter der evalueres med bistand fra Videncenter for Sang. Den metode, der anvendes, kaldes FIT (feedback informed treatment) og er et anerkendt og standardiseret evalueringsredskab inden for socialpsykiatrien.

Tildelt støtte

450.000 kr.

2019

Modtager

Roskilde Synger

Region

Sjælland

Delmål

Fællesskaber for alle