Søg støtte

Søg

Sikkerhed på NEPTUN af Marstal


Donation

Forskningsprojekt

Måling af forældrestress

SFI - det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Denne donation går til et projekt om måling af forældrestress. Stress i forældrerollen udgør en risiko for børn og unges udvikling, mentale helbred og trivsel. For at kunne undersøge, hvilke indsatser der kan begrænse forældrestress, er der behov for et validt måleinstrument til at måle stress i forældrerollen. Forskerne, Signe Boe Rayce, Maiken Pontoppidan (VIVE) og Tine Nielsen (Københavns Universitet), ønsker at undersøge begrebsvaliditeten af den danske version af Parental Stress Scale, som spørger ind til både glæde og positive følelser eller oplevelser ved forældreskabet samt negative aspekter som usikkerhed og begrænsninger ved forældrerollen. Skalaen har vist sig brugbar i internationale sammenhænge, men den mangler at blive valideret i en dansk kontekst. Valideringen består i at undersøge, dels om metoden rent faktisk måler stress i forældrerollen, om den fungerer ens blandt forskellige forældregrupper, og om skalaen således kan bruges i forskning og evaluering af indsatser med det formål at støtte familier i forældrerollen.

Tildelt støtte

807.917 kr.

2017

Modtager

SFI - det Nationale Forskningscenter for Velfærd

Region

Landsdækkende

Delmål

Alle med fra start