Søg støtte

Søg

Poollift


Donation

Projekt

Med ADHD som livsledsager

ADHD-foreningen

Voksne ADHD-ramte er ofte mere deprimerede, har lavere selvværd og er mere bekymrede end voksne uden ADHD, og de er mere ensomme og har et mindre socialt netværk. De har svært ved at afkode sociale spilleregler, overholde aftaler, tage initiativ og klare dagligdagens praktiske opgaver, hvilket gør det vanskeligt at bevare bekendtskaber eller stifte nye. For at bekæmpe ensomhed blandt voksne med ADHD ønsker ADHD-foreningen at skabe et netværk i Region Syddanmark for voksne i alderen 50+ med ADHD, hvor deltagerne kan spejle sig i andre, som også lever med ADHD. Når netværket mødes, vil der være faglige oplæg og erfaringsudveksling blandt deltagerne for at skabe grobund for et fremtidigt netværk. På sigt skal enkelte medlemmer uddannes til at facilitere netværkene, der forventes at have i alt 20 deltagere i løbet af 2023.

Tildelt støtte

147.110 kr.

2022

Modtager

ADHD-foreningen

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle