Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation

Projekt

Mental sundhed blandt børn

Vidensråd for Forebyggelse

Denne donation går til at samle og bearbejde viden om mental sundhedsfremme og forebygge mentale helbredsproblemer blandt børn i alderen 0-9 år. En række undersøgelser peger på en stigende mistrivsel blandt danske børn og unge, der har vidtrækkende problemer ind i voksenlivet som bl.a. depression, adfærdsforstyrrelser og indlæringsvanskeligheder. Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe af en række eksperter, som vil formulere råd, der på et evidensbaseret grundlag kan guide stat, regioner og kommuner i det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde. Rapporten vil skabe et forskningsbaseret overblik over forekomst og fordeling af mental sundhed og mentale helbredsproblemer blandt 0-9-årige danske børn på de parametre, hvor der er solide datakilder. Det er håbet, at den viden, der indsamles, kan bidrage til at kvalificere fremtidige indsatser på området.

Tildelt støtte

950.000 kr.

2019

Modtager

Vidensråd for Forebyggelse

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet