Søg støtte

Søg

Indkøb af hjertestartere


Donation

Projekt

Mere tryghed i almene boliger

Boligselskabet Sjælland

Flere beboere i almene boliger udsættes for indbrudsforsøg og utryghedsskabende adfærd i fællesområderne. Men beboere i almenboliger har ikke altid mulighed for frit at indbrudssikre deres bolig gennem udskiftning af hoveddør og vinduer eller ændre på fællesarealerne, da de almene boligforeninger ofte ikke har økonomisk råderum til at effektuere de indbrudsforebyggende og tryghedsskabende tiltag. Med denne donation ønsker Boligselskabet Sjælland at styrke forebyggelsen af indbrud, fremme trygheden og skabe positive nabofællesskaber imellem sine beboere ved at gennemføre en række aktiviteter, bl.a. informationsaftener med indbrudsforebyggelseseksperter og det lokale politi, tryghedsvandringer for afdelingsbestyrelsen med deltagelse af nærpoliti og landskabsarkitekter, mobilisering af Nabohjælp via informationsvideoer samt generel indbrudssikring af de almene boliger. Med det formål at kunne udbrede projektet til andre almene boligorganisationer udarbejdes samtidig en drejebog i samarbejde med Danmarks Almene Boliger og almennet.dk med gode råd til igangsættelse af aktiviteter, der kan føre til mere trygge boligområder.

Tildelt støtte

695.000 kr.

2020

Modtager

Boligselskabet Sjælland

Region

Sjælland

Delmål

Forebyg indbrud