Søg støtte

Søg

Forbedring af 1-1-2 vejledning


Donation

Projekt

MIN idrætsbog

Dansk Atletik Forbund

Idræt har en positiv effekt på børn og unges sundhed og trivsel, men alligevel lever mange børn og unge ikke op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om 60 minutters fysisk aktivitet om dagen. Denne donation går til et projekt, der vil udvikle og afprøve MIN idrætsbog, som skal være en fysisk bog, der uddeles til elever på folkeskolens 4., 5. og 6. klassetrin. MIN idrætsbog vil sætte fokus på børns motoriske kompetencer samt aktiviteter og idrætsgrene, der kan understøtte og udvikle de motoriske færdigheder. Den vil også indeholde skemaer til dataindsamling og generelt kunne fungere som en faglig dagbog for eleverne, der løbende kan indskrive data på baggrund af aktiviteter i undervisningen. Formålet med projektet er at øge elevernes kendskab til motorik og både klassiske og alternative idrætsgrene, som kan inspirere dem til at dyrke forskellige typer af idræt i og uden for skolen. Med MIN idrætsbog vil eleverne kunne følge deres egen udvikling af fysiske og motoriske kompetencer, og idrætslærerne vil få et arbejdsredskab, som kan styrke samarbejdet mellem dem, eleverne, forældrene samt andre lærere i forhold til tværfaglige forløb. Målet på lang sigt er at få eleverne til at dyrke mere idræt og udvikle og sund og aktiv livsstil. Projektet gennemføres som et pilotprojekt på skoler i ti kommuner i Region Sjælland og vil ske i et samarbejde mellem Dansk Atletik Forbund og Komiteen for Sundhedsoplysning med Dansk Skoleidræt som tæt sparringspartner.

Tildelt støtte

1.479.000 kr.

2020

Modtager

Dansk Atletik Forbund

Region

Sjælland

Fokusområde

Lev sundt