Søg støtte

Søg

HC Ands ”anatomi univers”.


Donation

Projekt

Mind Me

Danske Skoleelever

Donationen går til projekt ”Mind Me”, der skal fremme elevers mentale sundhed ved at styrke dem i at håndtere skolelivet gennem mindfulnessbaserede øvelser. I dag er der et stigende antal børn, som mistrives mentalt, og det resulterer i stress, angst og lav livstilfredshed. Mental mistrivsel kan ramme børn i en tidlig alder, og det kan påvirke deres skoleliv og generelle trivsel. Forskningen har vist, at træning af mental sundhed ved hjælp af mindfulness kan hjælpe børnene, men dette er endnu ikke særlig udbredt i de danske grundskoler. Projekt ”Mind Me” skal derfor udvikle, implementere og træne elever i at mestre eget skoleliv igennem et mindfulnessforløb og derigennem forbedre elevernes trivsel og læring. Forløbet har som mål at gøre mental sundhed og mindfulnessøvelser håndgribelige og at gøre dem til en nem og tilgængelig del af skolens arbejde med elevernes trivsel og læringsmiljø.

Tildelt støtte

2.523.758 kr.

2021

Modtager

Danske Skoleelever

Region

Landsdækkende

Fokusområde

En chance i livet