Søg støtte

Søg

Tryg Digital By, Aalborg


Donation

Projekt

Mindfulness

Kvindehuset i Lyngby

Kvindehuset i Lyngby er et kvindekrisecenter for kvinder og børn, der har oplevet vold eller trusler i deres nære relationer. Siden efteråret 2020 har Kvindehuset afholdt ugentlige mindfulness-sessioner, der hjælper kvinderne og børnene med at finde ro og skaber et fællesskab imellem deltagerne. Sessionerne bidrager også med teknikker, indsigt og læring, der kan bruges videre i forhold til egen livsmestring. Denne donation går til fortsat at kunne tilbyde mindfulness-sessioner til kvinder og børn i Kvindehuset.

Tildelt støtte

51.000 kr.

2021

Modtager

Kvindehuset i Lyngby

Region

Hovedstaden

Delmål

Alle med fra start