Søg støtte

Søg

Førsthjælpskursus


Donation

Projekt

Mobilt knallertværksted

Langeland Ungdomsskole

Overordnet er målsætningen med projektet at skabe større tryghed for de unge og for borgerne på Langeland. Der er unge på Langeland der ikke er en del af foreningslivet og som er overladt meget til sig selv. De kører knallert og bliver af de ældre borgere ofte opfattet som uro- og utrygskabende i bylivet. Den kultur vil projektet gerne ændre ved at oprette et mobilt værksted, der kan møde de unge der hvor de er og igennem positivt værksteds-fællesskab give de unge mulighed for at udvikle deres kompetencer og interesser, så de bliver bedre trafikanter og borgere, der bidrager positivt til det store fællesskab. De unge brugere af værkstedet vil udover at få et kompetenceløft socialt og fagligt også modtage undervisning i færdselsrelateret førstehjælp, og vi satser på at finde unge ambassadører til betjening af Hjertestarter, der vil være tilknyttet værkstedet.

Tildelt støtte

366.375 kr.

2021

Modtager

Langeland Ungdomsskole

Region

Syddanmark

Delmål

Fællesskaber for alle