Søg støtte

Søg

Cool Kids ASF


Donation

Forskningsprojekt

Mobiltelefon og bipolar sygdom

Psykiatrisk Center København og Københavns Univers

I Danmark lider cirka 40.000 mennesker af bipolar lidelse (tidl. kaldet maniodepressiv sygdom), der oftest viser sig først i 20’erne. For at en person kan opnå et godt liv med bipolar lidelse, er det afgørende, at sygdommen opdages tidligt, og der ved begyndende depressive eller maniske symptomer hurtigst muligt gribes ind med medicin. Det er imidlertid en svær udfordring for behandleren. Dette projekt vil undersøge, om en kombination af selvrapporterede symptomer via mobiltelefonen og objektiv dataindsamling fra samme telefon kan hjælpe til langt hurtigere erkendelse af en patients tilstand. Et tidligere studie alene af selvrapporterede symptomer via mobiltelefonen har vist gode resultater og stor tilfredshed blandt de deltagende patienter. Samme studie viste imidlertid også, at patienternes mobilitet samt antal og længde af samtaler og sms-beskeder hang nøje sammen med, om de var på vej mod depression eller mani. Resultaterne tyder således på, at der med den rigtige app er et potentiale for, at erkendelsen af begyndende symptomer hos en patient kan øges betydeligt. Målet er at udvikle en app, der om nødvendigt anbefaler brugeren om at kontakte en sygeplejerske, og dernæst, hvis dette ikke sker, giver besked til en sygeplejerske eller psykiater om at tage kontakt.

Tildelt støtte

1.680.000 kr.

2015

Modtager

Psykiatrisk Center København og Københavns Univers

Region

Landsdækkende