Søg støtte

Søg

Fysisk og mental træning


Donation

Forskningsprojekt

Monitorering /fysisk aktivitet

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Donationen går til et projekt, der skal få børn til at bevæge sig mere. Fysisk aktivitet har stor betydning for folkesundheden, og en fysisk aktiv hverdag kan forebygge en lang række sygdomme. Undersøgelser viser, at der både blandt børn og voksne er et stort forebyggelsespotentiale ved at fremme fysisk aktivitet, men det kræver gode monitoreringsdata for at kunne målrette effektive indsatser. Forskere vil derfor indsamle data blandt danske 11-, 13- og 15-årige skolebørn ved at anvende såkaldte accelerometre. Det er små bevægelsescensorer, som påsættes kroppen, fx på hofte eller lår, og bæres i en periode for at opnå et billede af det reelle dagligdags aktivitetsniveau. Formålet er at få et retvisende billede af danske skolebørns fysiske aktivitetsniveau og stillesiddende adfærd og på lang sigt at bruge data til at iværksætte indsatser, der kan medvirke til, at flere børn og unge bevæger sig mere. Projektet gennemføres via et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Folkesundhed (SIF) og Forskningscentret RICH og Forskningsenheden Active Living, Syddansk Universitet.

Tildelt støtte

490.000 kr.

2017

Modtager

Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet

Region

Landsdækkende

Delmål

Klar til livet