Søg støtte

Søg

Alle skal ud at cykle


Donation

Projekt

Musik i haven

Friplejehjemmet Grønneparken / Danske Diakonhjem

Grønneparken er et friplejehjem med 45 beboere, som hver uge får besøg af en musikterapeut. Der er også morgensang, og en børnehave kommer for at synge med beboerne indimellem. Musikken har en gavnlig effekt på beboerne med demens, og med donationen kan plejehjemmet installere udendørs musikinstrumenter i deres have, så beboerne opmuntres til at opholde sig udendørs, mens de kan nyde musikken eller selv være med til at frembringe tonerne. Det udendørs musikmiljø skal være med til at øge beboernes mentale velvære og give dem noget nyt at være sammen om.

Tildelt støtte

231.151 kr.

2020

Modtager

Friplejehjemmet Grønneparken / Danske Diakonhjem

Region

Midtjylland

Delmål

Et godt liv som pårørende