Søg støtte

Søg

Én indgang til et aktivt liv


Donation

Projekt

Én indgang til et aktivt liv

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Midlerne går til at udvikle SIND’s telefonrådgivning, så kapaciteten øges, og landsforeningens samlede tilbud for psykisk syge og pårørende kan integreres i telefonrådgivningen. Hver femte dansker er i kortere eller længere perioder ramt af psykisk sygdom. Mennesker, der lider af psykisk sygdom, har øget risiko for at blive socialt udsatte, ensomme og for at dø af fysiske sygdomme som fx kræft. De pårørende er ofte den syges bedste støtte. At være pårørende kan dog være hårdt arbejde, og pårørende har derfor en øget risiko for at få belastningsreaktioner. For at hjælpe har SIND en række netværksdannende, rådgivende og sundhedsfremmende tilbud samt en landsdækkende telefonrådgivning, der hvert år tager imod 8.000 henvendelser. Med kapacitetsudvidelsen og integrering af de forskellige tilbud i telefonrådgivningen håber SIND, at endnu flere pårørende kan få glæde af landsforeningens tilbud.

Tildelt støtte

806.525 kr.

2017

Modtager

SIND Landsforeningen for psykisk sundhed

Region

Landsdækkende

Delmål

Sundere liv