Søg støtte

Søg

Åndenød - tryghed i ambulancen


Donation

Projekt

Åndenød - tryghed i ambulancen

Aalborg Universitet

Region Nordjylland har cirka 1.500 ambulancekørsler med patienter med åndenød årligt. Åndenød er en af de fem hyppigste årsager til akutte ambulancekørsler og er forbundet med en høj dødelighed, som i forbindelse med ambulancekørsler kun er overgået af bevidstløshed/muligt hjertestop. Det er ofte en meget skræmmende og angstfremkaldende oplevelse for patienten, der ikke kan få vejret og nogle gange, som følge af åndenøden, ikke kan tale. Denne donation skal gå til et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve metoder til inddragelse af patienter med akut åndenød og deres pårørende i ambulancen. Dette skal understøtte etablering af bedre praksis omkring håndtering af patienten og dermed øge patientens tryghed. Projektet er et tæt samarbejde mellem Den Præhospitale Virksomhed og akutmodtagelserne på Aalborg Universitet samt Regionshospitalet Nordjylland.

Tildelt støtte

360.803 kr.

2018

Modtager

Aalborg Universitet

Region

Nordjylland

Delmål

Hjertestart